เรื่อง : แจ้งแก้ไขรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ เลขทะเบียน 014270
   
  จากใบเสร็จรับเงินที่ได้รับ มีการแจ้งชื่อสมาชิกผิดครับ จากที่แจ้ง นายสุทธิพงษ์ ฟูคณะ รบกวนเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลเป็น ชื่อ นายสุธิพงษ์ ฟุคณะ และในระบบข้อมูลทะเบียนสมาชิก รายชื่อก็มีการผิดพลาดในฐานข้อมุลครับ
   
 
โดย :คุณสุทธิพงษ์ ฟูคณะ เวลา : 28 ก.ย. 878

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ