เรื่อง : การพัฒนาข้อมูลสมาชิก
   
  ตามที่สหกรณ์ฯ ได้มีการพัฒนาข้อมูลสมาชิก เพื่อการตรวจสอบและการรู้ข้อมูลของตนเอง นับได้ว่าดีมาก แต่ข้อมูลขอให้พัฒนาให้เป็นปัจจุบัน มิใช่เป็นข้อมูล เมื่อ 1-3 เดือนก่อน
   
 
โดย :คุณสุธรรม ไพบูลย์ เวลา : 15 ส.ค. 5064

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ