เรื่อง : การโอนสมาชิกสหกรณ์
   
  กรณีโอนสมาชิกสหกรณ์มาจากจังหวัดอื่นเพื่อมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด นับอายุการเป็นสมาชิก ณ วันที่รับโอนมาอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ไม่นับรวมอายุจากจังหวัดอื่นใช่หรือไม่
   
 
โดย :คุณปัทมา พันธุศิริ เวลา : 18 พ.ค 10230

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ