เรื่อง : การอัพเดทข้อมูลบนเวปไซด์
   
  เนื่องจากปัจจุบัน ทางสหกรณ์ ได้มีบริการให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบได้ ซึ่งนับว่าสะดวกมากค่ะ ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน เพียงแต่มีสัญญาณ อินเตอร์เน็ท ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ อย่างไรก็ดี อยากให้ทำการอัพเดทแบบ Real time น่ะค่ะ อย่างข้อมูลของดิฉันเองได้มีการเปลี่ยนแปลงมาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมาแล้ว แต่ข้อมูลบนระบบ ยังคงเหมือนเดิม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ณัฐกานต์ บุณยะนิวาศ
   
 
โดย :คุณณัฐกานต์ บุณยะนิวาศ/พ 02474 เวลา :

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :วรรณี ศริดี  4865-10-07 02:37:15
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วรรณี ศริดี  0000-00-00 00:00:00
 
 
  น่าจะมีรายเอียดที่สมาชิกรับทราบให้มากกว่านี้
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ