สหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักการความพอเพียง
 
     
 


 
POLL
 
 
 
 
 
 

 
 เกณฑ์ภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 58
 

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 67
 รายงานประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์และเงินค่าบำรุงประจำปีในเดือนมกราคม 2567
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกสมาคม ฌสจ.
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง สมาคมงดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพในเดือนธันวาคม 2566
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พ.ย. 66
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 66
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 66
 ประกาศ ฌสจ. เรื่อง การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์เดือนตุลาคม 2566
 

 
มกราคม 2567
ธันวาคม 2566
พฤศจิกายน 2566
ตุลาคม 2566
กันยายน 2566
 

 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
ร่วมเคารพศพ อดีตผจก. สุธี ตั้งมั่น
 
   
 
เกษียณเสถียรสุข 61
 
   
 
โครงการสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.ครูอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมสหกรณ์
 
   
 
สอ.ครู.พิษณุโลก ดูงาน 13-7-61
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2561
 
   
 
โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก 2561
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 2561
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
ธกส. จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3379 - 81 , 08 1723 8572 , 08 9833 8090 ,
08 1940 6298 , 09 7221 9966

 Line ID : @chancoop


 
ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
1 เงินกุ้ฉุกเฉิน  
  1.1 เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.25
  1.2 เพื่อโครงการพิเศษ 5.25
  1.3 เพื่อการสงเคราะห์ล่วงหน้า 4.00
  1.4 เพื่อจัดพิธีศพ 5.25
2 เงินกู้สามัญ  
  2.1 เพื่อสวัสดิการสมาชิก  
       1) กองทุนสวัสดิการ  
           - รหัสเงินกู้ กท. 5.75
           - รหัสเงินกู้ มค. 6.75
       2) เอื้ออาทร  
           - รหัสเงินกู้ อท. 5.75
           - รหัสเงินกู้ กอ. 6.75
  2.2 สามัญทั่วไป 5.25
  2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
     
ค้างชำระ
5.25
  2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาฯ
     ฐานะผู้ค้ำประกัน
ตามมาตรการ
ช่วยเหลือ
ผู้ค้ำประกัน
  2.5 เพื่อเสริมสภาพคล่อง 5.25
3 เงินกู้พิเศษ 5.25

 

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ
2.00
2.70*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท - 2.90 3.40
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 3.20
ตั๋วฯ ฉบับละ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 3 เดือน ตั้งแต่ 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.20 2.50 2.60
ตั้งแต่ 20 ล้านขึ้นไป 1.20 2.60 2.70

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15


 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 94 คน
ทั้งหมด: 419240 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ