ประกาศรายชื่อ
Posted: admin Date: 2020-12-23 13:56:03
IP: 110.78.149.139
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2563

เขต 1

อำเภอเมือง 1

อำเภอเมือง 2

อำเภอเมือง 3

อำเภอท่าใหม่ 

อำเภอแก่งหางแมว 

อำเภอนายายอาม 

เขต 2

 อำเภอมะขาม 

อำเภอขลุง 

อำเภอแหลมสิงห์

อำเภอโป่งน้ำร้อน 

อำเภอสอยดาว 

อำเภอเขาคิชฌกูฏ 

 

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ครบวาาระ

เขต 1

อำเภอเมืองจันทบุรี

อำเภอท่าใหม่

อำเภอแก่งหางแมว

อำเภอนายายอาม

เขต 2

อำเภอแหลมสิงห์

อำเภอโป่งน้ำร้อน

อำเภอเขาคิชฌกูฏ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ