โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก
Posted: - Date: 2019-03-01 17:11:54
IP: 110.77.214.182
 

โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 

โปรแกรม เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก

(1) รายละเอียดโครงการ

(2) กำหนดการเดินทาง

(3) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

สมัครด้วยตนเอง (คู่สมรส-คู่นั่ง/นอน สามารถยื่นแทนได้)
ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8-15 มี.ค.62
ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-15.30น.

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ