ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทน,กรรมการ
Posted: - Date: 2018-11-21 15:30:08
IP: 110.78.186.246
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

1.หน่วยอำเภอ เมือง 1

2.หน่วยอำเภอ เมือง 2

3.หน่วยอำเภอ เมือง 3

4.หน่วยอำเภอ ท่าใหม่

5.หน่วยอำเภอ แก่งหางแมว

6.หน่วยอำเภอ นายายอาม

7.หน่วยอำเภอ มะขาม

8.หน่วยอำเภอ ขลุง

9.หน่วยอำเภอ แหลมสิงห์

10.หน่วยอำเภอ โป่งน้ำร้อน

11.หน่วยอำเภอ สอยดาว

12.หน่วยอำเภอ เขาคิชฌกูฏ

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ครบวาระ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ