ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก 2560
Posted: - Date: 2017-10-04 14:22:24
IP: 116.58.232.147
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก ประจำปี 2560

 

- รายชื่อหลักสูตร การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 

- รายชื่อหลักสูตร การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 

- รายชื่อหลักสูตร การทำสบู่จากพืชสมุนไพรและผลไม้ รุ่นที่ 1 

- รายชื่อหลักสูตร การทำสบู่จากพืชสมุนไพรและผลไม้ รุ่นที่ 2 

- รายชื่อหลักสูตร การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ รุ่นที่ 1 

- รายชื่อหลักสูตร การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ รุ่นที่ 2

 

แผนที่และการเดินทาง
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ