ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)
Posted: - Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 119.42.67.208
 

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)

 

ครั้งที่ 3 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ รร.ลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4 วันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ รร.เวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

ติดต่อทางโทรศัพท์ 024961199 ต่อ 308,309 และ 311 

โทรสาร 024961177

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ