ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก/สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 119.42.123.124
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก/สรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52

รายชื่อผู้แทนสมาชิก

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง 1

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง 2

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง 3

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ท่าใหม่

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.แก่งหางแมว

- เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.นายายอาม

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.มะขาม

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ขลุง

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.แหลมสิงห์

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.โป่งน้ำร้อน

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.สอยดาว

- เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เขาคิชฌกูฏ

 

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ