สารจากผู้จัดการ
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 125.27.56.243
 
 
 
 
 

         นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าพบผู้จัดการ เพื่อศึกษางานของสหกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีของการศึกษาภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2557
 

   

 

สารจากผู้จัดการ ปี 2557
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  1 / 2557 พรปีใหม่
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  2 / 2557 คำอวยพรปีใหม่
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  3 / 2557 ความขัดแย้ง
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  4 / 2557 เงินปันผล
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  5 / 2557 การเลือกตั้ง
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  6 / 2557 ภัย ATM
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  7 / 2557 สงกรานต์
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  8 / 2557 สงสัยจัง
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  9 / 2557 เพื่อน
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  10 / 2557 เงินหายไปไหน
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  11 / 2557 เรื่องเสียใจ
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  12 / 2557 พ่อปู แม่ปู
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  13 / 2557 กำไรปี 57
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  14 / 2557 โดนหลอก
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  15 / 2557 นิสัยแย่ๆ
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  16 / 2557 สร้างชีวิต
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  17 / 2557 ตายหนีหนี้
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  18 / 2557 คุ๊กกี้รัน
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  19 / 2557 โรค IAD
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  20 / 2557 จากห้องน้ำ
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  21 / 2557 นิสัยคนไทย
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  22 / 2557 ฝรั่งมองไทย
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  23 / 2557 รักเดียว
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  24 / 2557 Refinance
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  25 / 2557 คิดก่อนค้ำ
   
   
   
   
สารจากผู้จัดการ ปี 2556
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  1 / 2556
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  2 / 2556  เงินฝากสหกรณ์
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  3 / 2556  สวัสดิการต่างๆของสหกรณ์
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  4 / 2556  การค้ำประกันเงินกู้
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  5 / 2556  อยากรวย
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  6 / 2556  อยากมีรถใหม่
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  7 / 2556  บุคคลต้นแบบ (1)
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  8 / 2556  สำนักงานแห่งใหม่
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  9 / 2556  จันทบุรี เอฟซี
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  10 / 2556  สหกรณ์จะล่มได้อย่างไร
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  11 / 2556  การปรับปรุงสำนักงาน
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  12 / 2556  ดอกเบี้ย
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  13 / 2556  อยากกู้เงินเพิ่ม
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  14 / 2556  สร้างตัวสร้างสหกรณ์
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  15 / 2556  ปรับปรุงงานบริการ
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  16 / 2556  กติกา
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  17 / 2556  การจัดสรรเงินสหกรณ์
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  18 / 2556  กู้ไม่ได้ ทำไงดี
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  19 / 2556  อุบัติเหตุ
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  20 / 2556  กรรมการสหกรณ์
   
สารจากผู้จัดการ  ฉบับที่  21 / 2556  เยาวชนไทย

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ