สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เป็นองค์กรที่มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมบริการด้านเงินทุน สนับสนุนสวัสดิการ สานสัมพันธ์สมาชิกและสังคม  
     
     
 


 
POLL
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สหกรณ์จัดบริการให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1309
จำนวนผู้เห็นด้วย 97.78%
จำนวนผู้ไม่เห็นด้วย 2.22%
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสหกรณ์จะจัดโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 2
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1924
จำนวนผู้เห็นด้วย 92.10%
จำนวนผู้ไม่เห็นด้วย 7.90%
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 ข้อปฏิบัติภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 48
 

 
 สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
 สสอค. เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
 สหกรณ์รับสมัครสมาชิกสมทบ
 

 
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
 

 
 
   
 
วันที่ 26 พ.ย. 57 สหกรณ์ฯ มอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ให้ทายาทผู้ถึงแก่กรรม
 
   
 
วันที่24 ต.ค. 57 สหกรณ์ฯ มอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ให้ทายาทผู้ถึงแก่กรรม
 
   
 
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2557
 
   
 
สหกรณ์ครูสุรินทร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ครูจันทบุรี จำกัด วันที่ 11 ต.ค. 57
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  ธ.กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
   ธ.กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
   ธ.กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
   ธ. ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
   ธ.นครหลวงฯ จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-6

 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.00 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3379 , 0 3930 3380 , 0 3930 3381 ,

08 1723 3904

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382

 


เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้
 ช.พ.ค. ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 55
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 56

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ (โครงการ)
พิเศษ
2.25
3.50*
3.50*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 36 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.50 4.00 4.25 4.50
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.75
ตั๋วฯ ฉบับละ \ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 1 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.75 4.00

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15
เงินฝากประจำ 18 , 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เสียภาษีร้อยละ 10
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54

 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 56 คน
ทั้งหมด: 55595 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ