สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด เป็นองค์กรที่มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมบริการด้านเงินทุน สนับสนุนสวัสดิการ สานสัมพันธ์สมาชิกและสังคม  
     
     
 


 
POLL
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สหกรณ์จัดบริการให้ท่านตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1289
จำนวนผู้เห็นด้วย 97.75%
จำนวนผู้ไม่เห็นด้วย 2.25%
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าสหกรณ์จะจัดโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 2
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จำนวนผู้ตอบทั้งหมด 1912
จำนวนผู้เห็นด้วย 92.10%
จำนวนผู้ไม่เห็นด้วย 7.90%
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 ข้อปฏิบัติภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 48
 

 
 สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
 สสอค. เปิดรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
 สหกรณ์รับสมัครสมาชิกสมทบ
 

 
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
 

 
 
   
 
สหกรณ์ครูสุรินทร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ครูจันทบุรี จำกัด วันที่ 11 ต.ค. 57
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
 
   
 
การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556
 
   
 
สหกรณ์ทำบุญครบรอบ 48 ปี และ ครบรอบ 10 ปี อาคารสำนักงาน
 
   
 
สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด ศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินเพื่อปรับปรุงเรือนพักในค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  ธ.กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
   ธ.กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
   ธ.กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
   ธ. ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
   ธ.นครหลวงฯ จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-6

 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.00 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุกครั้ง

โทร.  0 3930 3379 , 0 3930 3380 , 0 3930 3381 ,

08 1723 3904

 แฟ็กซ์.  0 3930 3382

 


เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ยกเว้น
เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.00 ต่อปี 

เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้
 ช.พ.ค. ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 55
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.50 ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 56

 
 
 

 

ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
ทั่วไป
พิเศษ (โครงการ)
พิเศษ
2.25
3.50*
3.50*
ยอดเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 36 เดือน
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท 3.50 4.00 4.25 4.50
ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 3.75
ตั๋วฯ ฉบับละ \ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยตั๋วฯ ร้อยละต่อปี
เมื่อทวงถาม ตั้งแต่ 1 เดือน
ตั้งแต่ 1 แสนบาท 1.75 4.00

* ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ
เงินฝากประจำ เสียภาษีร้อยละ 15
เงินฝากประจำ 18 , 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เสียภาษีร้อยละ 10
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54

 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 

วันนี้: 94 คน
ทั้งหมด: 53584 คน
 
                  หน้าหลัก | สวัสดิการ | บริการ | กระดานข่าว | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ติดต่อสหกรณ์
soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ