สถาบันมั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักการความพอเพียง
 
     
 


 
POLL
 
 
  Untitled Document
 
 
 

 
 

 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 62
 รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 2562
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
 ประกาศ ฌสจ. เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพในเดือนมกราคม 2562
 ประกาศ ฌสจ. เรื่องสมาคมงดเก็บเงินสงเคราะห์ศพในเดือนธันวาคม 2561
 ประกาศ ฌสค. รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่ความตายในรอบปี 2561
 ประกาศ ฌสค. กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 2562
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการพิจารณาจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้ประเภทเงินกู้ของสหกรณ์
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 61
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ส.ค. 61
 

 
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
 

 
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
ร่วมเคารพศพ อดีตผจก. สุธี ตั้งมั่น
 
   
 
เกษียณเสถียรสุข 61
 
   
 
โครงการสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.ครูอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมสหกรณ์
 
   
 
สอ.ครู.พิษณุโลก ดูงาน 13-7-61
 
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 2561
 
   
 
โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก 2561
 
   
 
ประเมินสหกรณ์สีขาว ครั้งที่ 2 2561
 

   
  ธนาคาร  สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7
กรุงเทพ จันทบุรี สะสมทรัพย์ 290-0-57122-1
กรุงศรี จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0
ออมสิน จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0
ธกส. จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250
ธนชาต จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1


กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น.  และ แจ้งสหกรณ์ฯ ทุ